stars

درباره ما

 

تعرفه بنرهای در سایت به شرح زیر می باشد:

(تمامی قیمت ها به ریال می باشند)

شرح

یک ماهه

دو ماهه

3 ماهه

6ماهه

12 ماهه

A1 - بنر بالای صفجه در تمامی صفحات با ابعاد 140*740

1,000,000

1,800,000

2,400,000

4,250,000

7,200,000

A1 - بنر بالای صفجه اول با ابعاد 140*740

750,000

1,350,000

1,800,000

3,150,000

5,400,000

A2 - بنر بالای صفحه اول با ابعاد 70*370

450،000

810،000

1،080،000

1،890،000

3،240،000

A3 - بنر بالای صفحه اول با ابعاد 35*185

250،000

450،000

600،000

1،050،000

1،800،000

A4 - بنر کنار صفحه اول با ابعاد 180*180

250،000

450،000

600،000

1،050،000

1،800،000

A4 - بنر کنار صفحه در تمامی صفحات با ابعاد 180*180

500،000

900،000

1،200،000

2،100،000

3،600،000

تعرفه درج آگهی در سیستم نیازمندی های آگهی ها 24

تعداد ستاره

قیمت برای یک ماه

قیمت برای دو ماه

قیمت برای سه ماه

 بدون ستاره رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 یک ستاره ویژه

  110,000 

  176,000 

 231,000 

 دو ستاره ویژه

  180,000 

  288,000 

 378,000 

 سه ستاره ویژه

  200,000 

  400,000 

 525,000 

 چهار ستاره ویژه

  320,000 

  512,000 

 672,000 

 پنج ستاره ویژه

  390,000 

  624,000 

 819,000 

 شش ستاره ویژه

  460,000 

  736,000 

 966,000 

 هفت ستاره ویژه

  530,000 

  848,000 

 1,113,000 

 

تمامی دوره های درج آگهی با 2 ماه هدیه ارائه می شوند.

برای بنرها با مدت زمان بیشتر تخفیف 10 الی 50 درصدی در نظر گرفته شده است.

برای پرداخت مبلغ آگهی می توانید از طریق شماره حساب ها و یا شماره کارت ها اقدام فرمایید

جهت سفارش بنر و یا آگهی می توانید پس از واریز نمودن مبلغ مورد نظر به یکی از حسابهای زیر رسید آن را برای ما ایمیل کرده و یا در سیستم ثبت نمایید. کارشناسان ما بعد از مشاهده رسید های پرداختی اقدام به نصب بنر شما خواهند. در مورد درج آگهی، آگهی های ستاره دار به صورت اتوماتیک در سیستم تایید می شوند.

شماره حسابها:

نام بانک

 

شماره حساب

شماره کارت

ملی

امیر عظیمی الستی اهرابی

0344667363006

6037991833740636

صادرات

امیر عظیمی الستی اهرابی

0304170205002

6037691766190458

ملت

امیر عظیمی الستی اهرابی

1224599384

6104337945236600