stars

تازه های خدمات :: مشاوره
شرکت مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب با تجارب ارزنده خود در انجام موفق طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مهمترین وظیفه خود را پشتیبانی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران عزیز از ایده تا اجرا می

شرکت مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب همراه: 09125095310

-
-


خدمات مشاوره مطالعات سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی جواز تأسیسارائه جواز تأسیسطرح توجیهیارائه طرح توجیهیمرکز

مهندس علی خزایی همراه: 09196262597-09359645

-
-