stars

تازه های آموزش :: سایر خدمات آموزش
سی دی پرورشی و آموزش قارچ خوراکی و کمپوست واحد توليدي بذر قارچ خوراكي شركت اروم کشاورز -زير نظر مربي سازمان جهاد كشاورزي با كد مربيگري و مدير اسبق قارچ كوهستان با سابقه بيش از 12 سال در امر توليد بذر

اروم کشاورز همراه: 09144432479(وایبر)

-
-


انجام کلیه پروژه و پایان نامه های تخصصی رشته مهندسی مکانیک و سایر رشته های مهندسی در کرمان انجام تمامی پروژه های تحقیقاتی (پروپزال و سمینار یا پروژه لیسانس)از طریق مقالات و کتب بزای تمامی رشته ها انجام

محمدی همراه: 09216771463

-
-