stars

کامپیوتر :: آموزش کامپیوتر

تخقق رویاهای شما با بیمه پاسارگاد

starsدر طرح جدید بیمه پاسارگاد به نام طرح زندگی شرکت نمایید.
با این طرح شما علاوه بر استفاده از بیمه تکمیلی، بیمه حوادث، بیمه عمر و ... می توانید بدون نیاز به ضامن وام بگیرید و از خدمات دیگر بیمه پاسارگاد استفاده نمایید.
در آخر هم تمام پول پرداختی بیمه را با کلی سود دریافت نمایید.
این رویا نیست یک حقیقت است. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.